Mediante o xogo as e os bebés poden expresar as súas emocións, os seus pensamentos e os seus sentimentos, tamén lles serven para relacionárense co mundo que as/os rodea, achegándolles benestar e un desenvolvemento positivo. Co xogo estimulan o desenvolvemento: social, afectivo, cognitivo, motriz e lingüístico.

Segundo Piaget, desde o nacemento ata os dous anos é a etapa sensomotriz. Etapa que se define pola interacción física coa contorna. O desenvolvemento cognitivo, neste momento, articúlase a través dun xogo que é experimental e que se pode asociar tamén a certas experiencias que xorden da interacción con persoas, obxectos ou animais.

Podemos dicir que un xoguete é calquera obxecto ou material que o/a neno/a emprega nos seus xogos e que lle permite desenvolver as súas capacidades de aprendizaxe e estimula a súa imaxinación, fantasía e creatividade.

Á hora de elixir os xoguetes para as e os bebés da etapa 0-2 anos debemos ter en conta as seguintes recomendacións:

1.- Debe ser adecuado para a etapa de desenvolvemento cognitivo en que se encontra.

2.- Ten que ser seguro.

3.- Non será utilizado para reproducir estereotipos sexistas.

4.- Debe potenciar o desenvolvemento da creatividade e da imaxinación.

5.- Debe atraer a súa atención.

6.- Debe permitirlle desenvolver a psicomotricidade fina.

7.- Debe permitir realizar actividade física.

8.- Debe axudar no desenvolvemento da linguaxe para interactuar coas demais persoas.

Xoguetes NON recomendados para a etapa 0-2 anos:

1.- Aqueles onde o/a bebé se converte en suxeito pasivo e non é capaz de interaccionar nin cos pais nin con outros/as nenos/as interferindo no desenvolvemento da atención, concentración e autocontrol.

2- Xoguetes electrónicos.

3.- Pantallas.

4.- Xoguetes que non estean convenientemente etiquetados coa marca CE (Conformidade Europea). CE é un distintivo obrigatorio en todos os xoguetes comercializados na Área Económica Europea mediante o que o fabricante indica que o xoguete cumpre os requisitos establecidos na lexislación comunitaria.

Segundo di Álvaro Bilbao: “Canto máis fai o xoguete, menos se activa o cerebro do/a neno/a”, é dicir, con poucos xoguetes e adecuados, as nenas e os nenos xogan máis e mellor.

A continuación deixámosvos unha guía de lectura para ás/os máis peques sobre a tématica do xogo. Todos os documentos os podedes atopar no catálogo online das Bibliotecas Municipais da Coruña. Agardamos a desfrutedes!